Ffurflen Enwebu Swyddogion Llawn Amser UCM Cymru

Ffurflen Enwebu Swyddogion Llawn Amser UCM Cymru

Defnyddiwch y ffurflen hon i sefyll etholiad ar gyfer rôl Llywydd neu Ddirprwy Lywydd UCM Cymru.

Pan fyddwch chi'n cyflwyno eich enwebiad, byddwch yn derbyn e-bost sy'n cynnwys copi o'r wybodaeth rydych chi wedi'i chyflwyno. Os nad ydych chi'n derbyn yr e-bost hwn, dylech gysylltu â'r tîm ar conference@nus-wales.org.uk.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch wrth enwebu, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk cyn diwedd y cyfnod enwebu.